TurkCIZIM CAD Standart model oluşturma programı – Online program game driver download legal and speed

Downloadindir Program Tanıtımı ve Diğer Özellikler Hakkında Bilgi: Bu program grafik tabanlı 3 boyut katı modelleme programıdır ve alanında Türkiye’de ilk ulusal 3D (Boyutlu) yazılım çalışmalarından biridir. CAD programları gibi çizgisel çizim fonksiyonlarını barındırdığı gibi, küp modelleme tekniği ile istediğiniz bir ürünü veya sahneyi tasarlamanıza olanak verir. Oluşturduğunuz ham modellerden düzgün yüzeyler oluşturmak için Catmul-clark subdivision tekniği kullanılmıştır. Amaç sadece model tasarlamak değil, ileriki sürümlerde ekleyeceğimiz ölçü ve değer girişleri ile üretime yönelik çizimler oluşturabilmektir. Daha evvel hiç katı modelleme programı kullanmamış olanların dahi kısa süre içerisinde kullanabileceği bir arayüz geliştirilmeye çalışılmıştır. Diğer programlarla dosya alışverişi yapabilmektedir. Yafray ve Sunflow gibi açık kaynak kodlu ve ücretsiz render motorları ile gerçekçi render çıktıları alma imkanı sağlanmıştır. Programın özellikleri kısıtlamalıdır. Kısıtlama süresini kaldırmak için satın almanız gerekiyor.

Özellikler
# Grid ve gride uydurma seçeneği.
# Nokta yakalama fonksiyonu (bu özellik geliştirilmektedir).
# Çizgi çizme (daire, yay, poligon, yazı gibi diğer çizim araçları eklenecektir).
# Küp, silindir, yüzey çizme (küre, koni, torus gibi diğer özellikler hazır model olarak var, çizime ilave edilecektir).
# Çizilen çizgilerden poligon yüzey oluşturup katı model yapma.
# Sembol kütüphanesi oluşturma (programın bulunduğu klasör içindeki Shapes klasörü içerisine istenilen klasörler açılıp içlerine obj formatında dosyalar konulabilir ve bunlar sağ tuşla menüde kullanıcıya sunulur).
# Pan (Çizimi realtime kaydırma) özelliği. Diğer 3D programlardan farklı olarak çizimi CAD programları gibi kaydırır ve origin noktası çizimin merkezinde kalır. Böylece istenilen şekil üzerinde çalışma daha rahat yapılır. Farenin tekerlek tuşuna basılarak kaydırılırsa pan özelliği aktif olur.
# Rotate (çevirme) özelliği. Gerçek-zamanlı 3D çevirme özelliği ile istenilen persfektiften çalışmak mümkün olur. Farenin orta tekerlek tuşuna bir kere tıklanır ve bırakılırsa çevirme işlemi başlar. Sol tuşla tıklanıldığında çevirmeden çıkılır.
# Görünümler: Tepe, alt, sol, sağ, ön, arka ve izometrik olmak üzere çeşitli görünümlere geçiş mümkündür. Bu geçişlerde seçim ve çizim komutları aynen muhafaza edildiğinden, farklı viewport (görünüm pencereleri) olmadan tek bir pencerede tüm işler yapılabilmektedir.
# Tüm katı modellerde yüzey, kenar ve nokta olmak üzere düzenleme yapmak mümkündür. Her bir obje müstakil olarak seçilip taşınabilir, küçültüp büyütülebilir, çevrilebilir. İstenilirse seçilen obje wireframe (çizgisel) olarak görüntülenebilir. İstenilirse kilitlenip değişikliklerden etkilenmeyebilir veya hafızayı boşaltmak için ekrandan geçici olarak gizlenebilir.
# İmport (Al) (3ds/obj) ve export (Ver) (obj) özellikleri vardır.
# Kendi özel biçimi ile proje tüm materyal, ışık ve kamera özellikleri ile saklanabilir ve daha sonra tekrar açılabilir.
# Dış ortamdan referans resim dosyası alınarak üzerinden çizimler yapılabilir.
# Kendi renderinde Opengl kullanılmıştır.
# Yafray rendere ait materyal yapıları ve render parametreleri kolayca kendi içerisinden yapılabilmektedir.
# Sunflow render adaptasyonu da vardır, bu rendere ait materyal ve render özellikleri bir sonraki sürümde kolaylaştırılmış olarak sunulacaktır.
# Povray render için adaptasyonlar da devam etmektedir.
Programın özellikleri kısıtlamalıdır. Kısıtlama süresini kaldırmak için satın almanız gerekiyor –