Ticari Paket Seti – Program indirme – download etme siteniz.

[Yararlı Programlar » 16.01.2008]

Ticari Paket Seti : Ticari işletmelerdeki stok, cari, fatura, çek-senet, banka, kasa, teklif gibi işlemlerin bilgisayarda takibini ve raporlarının ekran-yazıcıdan alınmasını sağlar. Program demo’dur.

Programın İçerdiği Modüller:
# Stok: Stoklarla ilgili bilgilerin ve stok raporlarının yer aldığı bölümdür. Her mal için istenilen döviz cinsi kullanılabilir. Alış fiyatı, satış fiyatı girildiğinde faturaya otomatik aktarılır. Stok birimi istenildiği gibi tanımlanabilir, bunun yanı sıra 2. ve 3. yan birim de tanımlanabilir. Toplu fiyat değişiklikleri, stok listesi, stok durumu-envanteri, kritik seviyeler, eksi stoklar, fiyat listeleri, satış sıralaması gibi raporlar bu bölümde yer alır. Ayrıca stokların aylara göre giriş-çıkış hareketleri yıllık tablo halinde alınabilir.
# Cari: Alıcı-satıcı hesaplarının girişlerinin-takibinin yapıldığı bölümdür. Her müşteri için ayrı olarak iskonto-vade farkı, kredi limiti, risk limiti ve ödeme opsiyonu tanımları yapılabilir. Cari hesap durumları, borçlu-alacaklı hesaplar, cari hareketler, nakit hareketleri ve adres listesi gibi raporlar bu bölümde yer alır. Ayrıca hesapların aylara göre borç-alacak durumları yıllık tablo halinde alınabilir.
# FaturaAlış-satış faturaları ile bunların iadelerinin girildiği bölümdür. Bu bölüm stok, cari ve kasa bölümleriyle entegre olarak çalışır. Her mala ayrı iskonto tanımlanabildiği gibi toplu fatura iskontosu-masraf da tanımlanabilir. Toplu fatura yazdırılabilir. Cari koda göre iki tarih arası satış-alış fatura listeleri bu bölümde yer alır.
# Çek ve Senet: Firmanın kendi-müşteri çek-senet takibinin yapıldığı bölümdür. Cari hesaplar ve banka bölümüyle entegre olarak çalışır. Girilen çeklerin-senetlerin durumları, (portföyde, ciro edildi) kart yapısı sayesinde aynı anda izlenebilir. Sıra çek-senetler, kopyalama yöntemi sayesinde kolayca girildiği gibi, çok işlevsel otomatik taksitlendirme bölümü de mevcuttur. Ciro, tahsil, protesto gibi işlemler ile, bu işlemleri geriye almak tek tuşla yapılabilir. Portföydeki çek-senet’ler ve firmanın kendi çekleri ile tahsildeki çekleri ile ilgili raporlar bu bölümde yer alır.
# Banka: Firmanın çalıştığı bankalar bu bolümde tanımlanır. Tanımlanan bankalar ile yapılan çek-senet-nakit işlemleri banka kartlarına işlenir. Çek-senet modülüyle entegre olarak çalışır. Banka hesap durumları ve iki tarih arası banka hesap hareketleri ile ilgili raporlar bu bölümde yer alır.
# Kasa: Firmanın günlük kasa işlemlerinin takibini yapabileceği bölümdür. Aylık kasa durumu, iki tarih arası kasa hareketleri-kasa toplamları ile devirsiz kasa toplamları raporları bu bölümde yer alır.
# Fihrist: Firmanın kendi müşterileri dışında kişilerin adres ve telefon bilgilerini takip ettiği bölümdür. Telefon-adres listesi, etikete yazılacaklar-yazılmayacaklar raporları ile adres etiketi yazdırma raporları bu bölümde yer alır –