Sonic PDF Creator dökümanları pdf formatına çevirme – Program indirme – download etme siteniz.

[Yararlı Programlar » 16.01.2008]

Bu program bir çok dokümanı sorunsuz bir şekilde PDF formatına çeviren, üzerine yazı yazabilen, çıktı alabilen, 128 bit şifreleme ile dokümanı şifreleyen, sayfa işaretlemesi yapabilen süper bir yazılımdır. Yazılım, ofis belgelerini, PowerPoint belgelerini, metin dosyalarını, zengin metino formatını, web sayfasını, INI, Log ve Gif dosyasını sorunsuz biçimde PDF formatına çevirmektedir. Peki nedir bu yazılımı diğer rakiplerinden ayıran özellikler nedir? “PDF formatına çeviren birçok yazılımın bulunduğu ortamda neden SonicPDF?” diyorsanız cevabı birlikte bulmaya ne dersiniz? Yazılım çok sade ve anlaşılır bir arayüzle karşımıza gelmektedir. 6 adet başlık ve 18 adet kısa yol tuşları olan yazılım son derece başarılı PDF çevirisi yapmaktadır. Başlıklar sırasıyla; Dosya, Düzenleme (Edit), Gözlemleme (View), Biçimlendirme (Format), Şekillendirme (Tools) ve Pencere (Window) seçeneklerinden oluşmaktadır. Kısa yol tuşları sırasıyla; PDF, Dosyadan güvenli PDF’yi Oluşturma (Create Secure PDF from File), Aç, Sakla-Kaydet, Panoya Sayfadan Metini Kopya Etmek (Copy Text from Page to Clipboard), Geri ve İleri Almak, Yazdırmak, Sayfaları Eklemek (Insert Pages), Sayfa Silmek, Sayfalara Dönmek (Rotate Pages), Şifreyi Ayarlamak (Set Password), Metin Yazmak (Stamp Text), Resim Basmak (Stamp Image), Sayfa Çıkarmak (Extract Pages), PDF Dosyaları Birleştirmek (Merge PDF Files), Sayfa işaretlerini ilave etmek (Add Bookmarks) ve Dosyayı Bağlamak sekmelerinden oluşmaktadır. Özellikleri inceleyelim:

Sonic PDF Creator : Başlıklar Bölümünde ilk seçenek olan Dosya seçeneği; Yeni, Dosyadan PDF’yi Oluştur, Dosyadan Şifreli PDF’yi Oluştur, Aç, Kapat, Kaydet, Farklı Kaydet, Yazdır, Yazdırma Ayarları ve Çıkış sekmelerinden oluşmaktadır. (Burada herkesin kullanmakta yabancısı olmadığı sekmelerden bahsetmeyeceğim.) Dosyadan PDF Oluştur sekmesine tıklandığında, yazılım kullanıcı tarafından dokümandan PDF oluşturmak için kutu açmaktadır. Kullanıcı bilgisayarında kayıtlı dokümanın yerini seçerek kaydet sekmesi ile PDF dokümanı oluşturabilmektedir. Dosyadan Şifreli PDF Oluştur seçeneği tıklandığında, kullanıcı tarafından bilgisayarda kayıtlı dokümanın yeri sorulur ve kullanıcı tarafından girilmek üzere şifre istenir. Kullanıcı şifreyi yazdıktan sonra yazılım dokümanı 128 bit şifreleme algoritması ile şifrelemektedir. Düzenleme seçeneği; İleri ve Geri alma sekmesi ile Kopyalama sekmesinden oluşmaktadır. Gözlemleme seçeneği; Zoom, Git (Tüm sayfalara ulaşmayı sağlamaktadır), Çubuklar (Kısa yol çubuklarını kaldırmak veya yeniden getirmek için kullanılmaktadır), Pencere Sayfa İşaretlemesi (Window Bookmark), Aksesuar penceresi (Attachment Window) ve Seçenekler sekmelerinden oluşmaktadır. Pencere Sayfalarının İşaretlenmesi sekmesine tıklanıldığında yazılımın sol kenarına doküman için pencere açmaktadır. Bu birçok doküman üzerinde çalışırken her bir dokümana aynı pencere içerisinde ayrı pencere açarak kolay erişim sağlamaya yaramaktadır. Biçimlendirme seçeneği; Sayfa Ekle ve Sil, Döndür (Sayfaları 90 ve 180 derece döndürmektedir), Yeniden Şekillendir (Çıktı yapısını A-1;A-10 arası, ISOB0-B6 arası, C0-C6 arası, büyük, küçük ve diğer formatlara çevirmektedir), Sayfaları Kesme-Kırpma, Sayfaları Üst Üste Bindir, Başlık ve Uzunluk (Header and Footer), Yazı Yazma ve Resim Ekleme sekmelerinden oluşmaktadır. Başlık ve Uzunluk sekmesine tıklandığında çıktı alınacak PDF dokümanına başlık yazma, yazılan başlığın uzunluğu, orta veya yana kaydırma, yazı kalınlığı gibi ayarlamalar yapılmaktadır. Yazı yazma sekmesi çevrilen PDF dokümanının herhangi bir yerine istenilen yazı karekteri ile yazı yazmayı sağlamaktadır. Resim Ekleme sekmesi, PDF formatına çevrilen dokümanın herhangi bir yerine resim eklemek için kullanılmaktadır. Şekillendirme seçeneği; PDF dosyaları birleştirmek, Sayfaları çıkarmak, Belgeyi bağlamak, Sayfa İşaretini İlave Etmek, Broşür Oluşturmak, Bildiri Oluşturmak, Şifreyi ayarlamak, Şifreyi kaldırmak, Power Point Dosyası Oluşturmak ve Özellikleri Belgelemek sekmelerinden oluşmaktadır (Yukarıda bahsedilen ve burada bahsedilecek sekmeler aynı zamanda kısa yol sekmeleri de olduğundan, ayrıca kısa yol sekmelerinden bahsedilmeyecektir). PDF Dosyalarını Birleştirme sekmesi, bir çok PDF dokümanını tek bir PDF dokümanında bir araya getirmeye yaramaktadır. Yazılım bu konuda kullanıcıya yol göstermektedir. Sayfaları çıkarmak sekmesi, sayfanın bilgisayarda nereye çıkarılacağını belirlemektedir. Kullanıcı bu işi kısa yoldan kaydet tuşu ile de yapabilmektedir. Belgeyi Bağlamak sekmesi, PDF haline getirilen dokümana başka bir belge, resim veya istenilen bir dokümanı ekleyebilmektedir. Sayfa İşaretini İlave Edin sekmesi, sayfanın altına, ortasına veya herhangi bir yerine rakam, yazı (Örnek; Sayfa-1) eklemek için kullanılmaktadır. Broşürü Oluştur sekemesi, PDF dokümanına çevrilmiş belgeyi broşür haline getirmektedir. Yazılım kullanıcıya bu konuda yol gösterici bir kutu açmaktadır. Bildiri Oluştur sekmesi ise, tıklandığında dokümanı bildiri haline getirmektedir. Yine bu konuda yazılım kullanıcıyı yalnız bırakmamakta ve yol gösterici bir kutu açmaktadır. Şifreyi ayarlayın sekmesine tıklandığında, kullanıcıya yol gösterilen ve şifre girilmesi istenilen bir kutu açılmaktadır. Kullanıcı gösterilen yolu takip ederek belgesini 128 bit algoritma kullanarak şifreleyebilmektedir. Aynı zamanda kullanıcı istediği anda şifresini iptal etme şansına sahiptir. Power Point Dosyası Oluştur sekmesi, PDF şekline getirilen dokümanları tek tıklama ile Power Point dosyası haline getirmektedir. Son olarak Özellikleri Belgeleyin sekmesi ise, PDF haline getirilen dokümanların özelliklerini, kullanıcı tarafından istenildiği gibi değiştirmeye yaramaktadır –