Office 2003 Eklentisi Web Parts and Components download – All programs files download speed and legal

[Yazı Programları » 12.11.2007]

Bu ek program Microsoft Office 2003 ve Windows SharePoint Services (WSS) 2.0 ile tümleşik olarak çalışan, Microsoft’un sunduğu bir Web Bölümleri, Web Bölümü Sayfası çözümleri ve veri alma hizmetleri koleksiyonudur. Bu ek özellikler, özellikle Microsoft Office’i tüm kuruluş çapında dağıtan ve sitelerinde Web Parts and Components’in sağladığı genişletilmiş işlevsellik ve verimlilikten yararlanmak isteyen büyük şirketler için kullanışlıdır. Program ücretsizdir.