O&O CleverCache bilgisayarı hızlı çalıştırma programı – All programs files download speed and legal

[Sistem Yönetimi » 12.11.2007]

O&O CleverCache Bilgisayara kurulduğu andan itibaren hiç bir ayar yapma zorunda bırakmayan yazılım, aynı zamanda bilgisayara adapte olup bilgisayarın yapılandırmasını kendiliğinden tanıma kaabiliyetine sahiptir.

-Kurulduğu andan itibaren yazılım bilgisayarın sistem hızını 2 katına çıkarmaktadır (Site açıklaması) Sistem bazan çeşitli nedenlerden dolayı yavaşlamaktadır. Bu kullanıcıya bağlı olmakla beraber bazan sistemin kendi yapısından da kaynaklanmaktadır. Hafızalar dolmakta ve ekran donmaya başlamaktadır. Bu durumda kullanıcı ya bilgisayarını kapatıp yeniden açmak veya resetlemek zorunda kalmaktadır. İşte yazılım bilgisayar deposundan (HDD) hafızaya, ekrandan ana hafızaya (main memory) kadar kendiliğinden bilgisayarı en iyi şekilde kullanma yapısına kavuşturmaktadır. Şimdi dilerseniz bu yazılımın diğer kaabiliyetlerini hep beraber tanıyalım ve kararı yine sizlere bırakalım. Ne dersiniz?

Yazılım; 5 adet ana başlık, 6 adet kısa yol tuşları (hemen altında) , sol tarafta 4 ana menü ve sağ tarfta bu ana menülerin durumunu gösteren pencereden oluşmaktadır.

Sırasıyla Başlıklar; Dosya, Gözlem (view), Ajan (agent), Ayarlar ve İzleme Sisteminden oluşmaktadır. Dosya başlığı, kullanıcının yeni bir görünüm (profil) açmasına veya yazılımın bilgisayar için seçmiş olduğu görünümü izlemeye yaramaktadır. Yazılım kullanıcıya 3 ayrı seçenek sunmaktadır. Kendiliğinden En İyi Şekilde Kullanma, Ana Belleği Yükseltme ve Yetersiz Depoyu Yükseltme. Kullanıcı bu 3 seçenekten hangisini isterse seçebilmekte ve bilgisayarı en iyi seviyeye çıkarabilmektedir.Gözlem başlığı, kullanıcıya kısayol tuşlarını seçme kolaylığı sağlamaktadır. Kullanıcı hangi kısa yol tuşlarını görmek isterse bu başlıktan seçebilmekte veya kaldırabilmektedir. Ajan başlığı, alt bölümde yer alan başlama, durdurma, duraklatma ve sistem izleme görevlerini yerine getirmektedir. Ayarlar ve İzleme Sistemi başlığı, yazılımın sağ bölümünde yer alan diğer sekmelere ulaşma imkanı vermektedir.Kullanıcı kısa yol tuşlarını kullanarak kendisine göre dilediği ayarlamayı yapabilmektedir. Ayrıca Yeni kısa yol tuşu ile kullanıcı dilerse yazılımın kendiliğinden verdiği profilden başka kendisine ait bir profil oluşturma imkanı sunmaktadır.

Sol bölümde bulunan 4 ana sekme sırasıyla; Ana Menü (O&O Clever Cache), Ayarlar, Exralar ve İzleme Sisteminden oluşmaktadır.

Ana Menü; Durum, Depo İzleme Sistemi (Cache Monitor) ve Yönetim Profili (Profile Management)’nden oluşmaktadır. Bu sekmelere sırasıyla tıklandığında kullanıcıya bilgisayarı hakkında genel bilgi grafiği vermektedir. Her birimin grafiği gerçek zamanlı olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Yönetim Profili yukarıda anlatıldığı gibi çalışmaktadır.

Ayarlar sekmesi; Dosya Deposu, Serbest Hafıza ve Güvenli-Sağlam Hafıza (Mem-O-Safe) bölümlerinden oluşmaktadır. Bu sekmelere sırasıyla tıklandığında kullanıcının bir önce menüdeki sekmeden (Yönetim Profili) seçim yapılması istenmektedir. Yazılım bu seçimleri kendiliğinden bilgisayara adapte etmektedir ancak kullanıcının özellikle yaptırmak istediği bir seçenek var ise onun seçilmesi istenmektedir.

Extralar sekmesi; İşlemci Zamanı (Processor Time), Hafıza Kullanımı ve Dosya Erişimi (File Access)’nden oluşmaktadır. Kullanıcı her bir seçeneğe ayrı ayrı tıklamak suretiyle kendisine uygun ayarı yapabilmekte veya yazılımın kendiliğinden ayarladığı seçeneklerde bırakabilmektedir.

İzleme Sistemi; İşlemci, Ana Bellek, Sistem Deposu ve Bilgisayar Deposu (HDD)’ndan oluşmaktadır. Kullanıcı her bir seçeneğe ayrı ayrı tıkladığında yazılım her bir seçenek için kullanıcıya bilgisayarı hakkında o andaki durum grafiklerini gerçek zamanlı olarak vermektedir. Sağ tarafta bulunan alan ise bu bilgilerin gerçek zamanlı olarak görüntülendiği yerdir.

30 gün programı ücretsiz deneyebiliyorsunuz.