Microsoft Data Access Components (MDAC) sql server veritabanına erişim sağlama – All programs files download speed and legal

[Sistem Yönetimi » 12.11.2007]

Microsoft Data Access Components (MDAC) ağ ortamındaki veya uzaktaki SQL server veritabanına erişimi sağlayan SQL server arabirimi olan veritabanı erişim bileşenleri dosyası. Bu dosya ; Microsoft Jet OLE DB, ODBC sürücüsü, Masaüstü veritabanı ODBC sürücülerini ve Visual FoxPro ODBC sürücülerini içermemektedir. Bu sürüm ile windows 2003 işletim sistemindeki MDAC sürücüleri eşitlenmiş oluyor. Program ücretsizdir.