Hide and Protect any Drives cd disket harddisk flashdisk sürücülerine erişimi gizleme – All programs files download speed and legal

[Sistem Yönetimi » 12.11.2007]

Hide and Protect any Drives CD, HDD, DVD, disket sürücü, flashdisk ve bunun gibi sürücülere erişimi gizler, yasaklar veya kısıtlar. Böylece bilginiz dışında sisteme veri yazılmasını, veri kaybını önleyebilir, güvenlik seviyenizi yükseltmiş olursunuz. Full sürüm 30 USD