Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Faydalı Motivasyon Yazısı

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz Oy Yok)
Loading...

Motivasyon Nedir?
Motivasyon fertlerin emin bir emeli reelleştirmek üzere kendi heves ve istekleri ile davranmaları sürecidir.1 Bu tariften yola çıkarsak niyetlerimize erişebilmek için kendimize doğru motivasyon kaynaklarını keşfetmemiz ehemmiyetlidir. Karnımız acıktığında nasıl ki aynı anda hem tatlı hem tuzlu hem de ekşiyi yediğimizde karnımız doymak yerine karışmış ve mide bulantısı, mide sızısı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkarsa motivasyonda maksadına erişirken ferdin beslendiği bir kaynaktır. Bu kaynağın tercihinde tıpkı yeme kumpasımızda olduğu gibi seçici ve meblağlı olmak doğru beslenmemizi sağlayacaktır. Başka Bir Deyişle motivasyon kaynaklarını seçerken her şeye saldırmak motivasyonumuzu çoğaldırmak yerine tükenmişlik hissi yaratır ve motivasyonumuzu düşürür. Bunun yerine seçici ve meblağlı bir tavırla bulguya çıkmamız ehemmiyetlidir.

Hafta sonu yemeği çok kaçırdım. Belirli pazartesi perhize başlıyorum. Bu tümceyi etrafınızda sık sık dinlemeniz olasıdır? Sizce pazartesi perhize başlaya öğrenen kaç birey vardır?

Hepimiz az çok motivasyonumuzu çoğaldırmak için yapmamız gerekenleri öğreniyoruzdur. Kendimizce oluşturduğumuz usuller, yollar vardır. Fakat gerçek kasvet bunları öğrenmemekten değil uygulayamamaktan kazanç. Motive olmak içinse yalnızca öğrenmenin yeterli olmadığnı az çok kendi hayatlarımıza tecrübelemişizdir. Burada emelimiz bildiklerimizden yola çıkıp nasıl uygulamaya geçeceğimizi konuşmak.

1- Motivasyon usulleri

Motivasyonu etkileyen manevi ve dışsal faktörler vardır. Manevi faktörler: Fertsel maksatlar ve hedefler, biyolojik ve psikolojik lüzumlar, kendine güven, tehlike alma, endişe ile baş etme, merak gibi şahsi etkenlerdir. Dışsal faktörler: Cemiyetin ve ailenin temennileri, mükâfat ve ceza sistemleri, uygulanan öğretim modelleri, dost etrafının meyilleri gibi etrafsal etkenlerdir.2

2- Motive olmak için yapılanlar ve kararı sağlayamamak

Lüzumlar fızyolojik yada psikolojik balansın bozulması neticesinde ortaya çıkan beceriksizliklerdir. Bu noksanlıklar ortaya çıkana kadar birey motive olmaz.Luthans,1995,s.141 Dürtü ise bireylerin emin tutumlarının sebeplerini söyleyen ve tutumla sonuçlanan güdü yada itici efordur.Can, 1991, s.149

Lüzumlar, temenniler, maksatlar, emeller ve istekler bireyden şahsa değişmekle beraber bunların ehemmiyet dereceleri ile orantılı olarak motivasyonda bireyden şahsa başkalaşım göstermektedir. Dikkat tümcesinde bahsettiğimiz perhize başlayamamanın gerçek sebeplerinden biri de şahsın kendini tanımıyor oluşudur. Fert kendini iyi tanıdığı zaman lüzumlarını, temennilerini bilir ve ona uygun doğru motivasyon kaynağını keşfeder. Fertlerdeki kararsızlığın en büyük sebebi kendilerini tanımamalarından kaynaklanır. Aynı zamanda birey evvel kendisi hakkında pozitif duygular geliştirmelidir. Eğer motivasyon kaynağını yalnızca etrafsal yapılardan alıyorsa buda kararsızlığa, motivasyonda düşmelere neden olacaktır. O zaman ilk evvel ruhumuzu başka bir deyişle manevi motivasyonumuzu kendi düşünce yapımızla sağlamamız gerekmektedir. Bir sonraki evre dış motivasyon kaynaklarını devreye sokmak olacaktır.

Son senelerde etrafımızda üniversite mezunu talebelerin çok cüzi ücretlerle çalıştıklarını sık sık görüyoruz veya dinliyoruz. İş yerinde bu gençler bilgilerini, emeklerini, zamanlarına tüketmektedirler. Bunun karşılığında aldıkları düşük ücretler o işe olan motivasyonunu düşürmekte bu sefer daha yüksek bir ücret elde edebilmek için kendi alanı olmayan ama daha yüksek ücretmotivasyon kaynağı veren bir firmayı seçim edebilmektedirler. Zira buradaki motivasyon kaynağı iş-emek-galibiyet-ücret arasında başkalaşım göstermektedir.

Derse giren bir hoca tam talebelerinden pür dikkat derse konsantre olmasını istiyor. Bu temennisinin karşılığında ders anlatma usulü olarak yalnızca projeksiyondan sunum yapmayı kullanıyor. Talebelerin bir vakit sonra dikkatleri ayrılıyor. Burada hoca eğer talebenin dikkatini sürükleyebilecek motivasyonu çoğaldıracak bir video, görsel materyal, reyin veya talebeyi etkin yakalayabilecek etkinliklerde bulunursa talebe yalnızca o derslik değil bir sonraki derse de motive olmuş bir biçimde katılım gösterecektir.

Bir şeyi neşe alarak yapabilmek manevi motivasyonumuza bağlı olup dışsal motivasyon kaynakları ile beslenmektedir. İçimizden gelen efor ve dıştan keşfettiğimiz motivasyon kaynaklarımız bizi o işi en iyi biçimde yapmaya yöneltecektir. Bu gidişatta motivasyonunuzun olmadığı vaziyetlerde ilk evvel kendinize yönelin daha sonra etrafsal etmenleri değerlendirin ve sizi motive edecek olan eforu bulun.

Faydalı Motivasyon Yazısı YAPILAN YORUMLAR