Green Print yazdırılacak dökümandaki gereksiz yazıları reklamları silme programı – All programs files download speed and legal

[Yazı Programları » 12.11.2007]

Green Print çevreye verilen zararı azaltmak, daha az kağıt kullanmakla mümkün. Ancak, ofislerde ve evlerimizdeki kullandığımız yazıcılar, hergün tanelerce kağıt israf etmekte. Bunu ay ve seneye göre kıyasladığımızda yüzlerce hatta binlerceyi bulan gereksiz kağıt israfı dolayısıyla binlerce ağaç katliamı ortaya çıkıyor. Böylece hem ekonomik zarar hemde binlerce ağaçlarımızın telef olması yüzünden manevi sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Ama artık bu sıkıntılara bu program ile son vereceğiz. Program yazdıracağımız dökümandaki gereksiz sayfaları ve metindeki reklam vb. dökümanların yazımını engelleyerek bizi hem mürekkep hem de kağıt israfından kurtarıyor. Böylece her kişinin bilgisayarından günde bir adet de olsa kağıt israfını önlemesi, bütün kişilerle kıyasladığımızda ise binlerce kağı israfının önlenmiş olması büyük bir maddi ve manevi kazançtır. Toplu yazımlarda ise (30-40 sayfa gibi) yazdıracağınız sayfaların tek tek önizleme görüntülerini elde ederek sayfadaki istediğiniz yerlerin veya istediğiniz sayfaların yazıcı çıktısını engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca çıkartmak istediğiniz sayfaları da sırasına göre dizerek otomatik numaralandırabilirsiniz. Program yalnız yazıcıdan çıkabilecek gereksiz çıktıları engellemekle kalmayıp, yazıcınızla ilgili bazı yazım işlemlerinizi de kolayca yapabileceğiniz işlem menüsü ile sizleri sayfaları tek tek yazdırmak, metinleri düzenlemek, kopyalamak vb. dertlerden de kurtarıyor. Programın çalışması için gerekli olan .NET Framework 1.1’i buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Program süre kullanım kısıtlamalıdır. Kısıtlama süresini kaldırmak için satın almanız gerekiyor.