EğriÇiz 3 boyutlu grafik çizme döndürme sisleme perspektif çizebilme programı – Program indirme – download etme siteniz.

[Yararlı Programlar » 15.07.2021]

Bu program matematiksel eğri ve fonksiyon grafiklerinin yardımcı çizim elemanlarıyla birlikte 3 boyutlu uzayda çizmek için kullanılan bir çizim aracıdır. Orta okul, lise ve üniversite öğrencilerinin matematik eğitiminde, akademiksel çalışmalarda, mimaride ve daha pek çok teknik alanda kullanılması hedefi ile yazılmış bir programdır.

EğriÇiz, öğrencilerin deneme ve gözlem yapabileceği, eğitmenlerin konuyu daha rahat ve ilgi çekici bir şekilde anlatabileceği, yazarların kitaplarına koyacakları grafikleri, konuya en uygun, güzel ve anlaşılır grafikler arasından seçebilecekleri ve de bu konu ile ilgilenen herkesin rahatlıkla kullanabilecekleri kullanışlı bir programdır.

Perspektif çizim, grafikleri aktif olarak döndürme, sisleme, kübik çizim, hareketli, serbest dönebilen grafikler, birden fazla eğrinin aynı anda çizilebilinmesi, birden fazla çizim ekranı ile çalışılabilinmasi gibi pek çok kullanışlı özelliğe sahiptir. Tüm bu özelliklerine rahmen kullanımı son derece basittir; kullanımını kolaylaştıran bir çok yardımcı aracı bünyesinde barındırır.

Eğriçiz’in teknik özellikleri:

# Nesne yönelimli bir grafik uzayı modeli kullanır. Dolayısıyla bu uzayda yer alan nesnelerin (şekillerin) pek çok özelliği (çizim şekli, çizgi kalınlığı, örnekleme aralığı, rengi vs.) değiştirile bilinir.
# Eğrilerin 3 boyutlu eksen sisteminde grafiklerini çizer.
# Grafik uzayına yardımcı çizim elemanı olarak x, y ve z eksenleri, kılavuz çizgileri (xy, xz ve yz düzlemleri), bakış eksencikleri vs. yerleştirilmiştir.
# Görüntünün perspektif çizim tekniği ile, yani belli bir bakış noktasına göre yakındaki şekillerin gerçek boyutunda, uzaktaki şekillerin ise daha küçük görüldüğü göz önüne alınarak, çizim gerçekleştirir.
# Eksenlerin döndürülmesi, çizim ölçeğinin değiştirilmesi (yani görüntünün büyültülüp küçültülmesi) gibi yeteneklere sahiptir.
# Grafikler aktif bir şekilde (yalnızca fare hareketleri ile) istediğiniz bakış konumuna kolayca getirilebilmektedir.
# Kullanıcıların dışarıdan text yapıda girecekleri eğrilere ait matematiksel fonksiyonları yorumlayarak, eğrilerin belli bir örnekleme aralığında istenilen sayıda noktalarının koordinatlarını bulur ve bunların bir grafik uzayında ayrık noktalar halinde veya bir bütün halinde gösterilmelerini sağlar.
# Birden fazla eğriyi aynı pencere içerisinde çizebilir.
# Kullanıcı aynı anda şekillerin önden, üstten, yandan ve perspektiften görüntülerini görebilir.
# Görüntüye sisleme efekti verilebilinir.
# İki ve üç boyutlu cisimler poligon çizim ile kaplana bilinir.
# Tek bir tıklama görüntünün hareketli hale getirilmesi için yeterlidir.
# Hareketin dönüş yönü ise fare ile istenildiği gibi yapılabilinir.
# Kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile eğrilerin elle tekrar tekrar girilmesinin önlemek için bunların veri tabanına veya bir dosyaya çeşitli ek bilgilerle birlikte kaydedilmesi işlemini yerine getirir.
# Program tüm kullanıcıların kullanmaktan haz duyacakları kalitededir.
# Kullanıcı yapmak istediklerini tamamını mönülere gidilmeksizin; araç çubukları ve fare ile rahatlıkla yerine getirebilir.
# Kolay kullanımın ötesinde Türkçe’dir
Türk mühendislerimizin yaptığı bir programdır –