DKD Dalış Kayıt Defteri dalıcılar için – Online program game driver download legal and speed

[Yararlı Programlar » 02.09.2021]

DKD Dalış Kayıt Defteri tüm dalıcıların dalış loglarını tutabilecekleri ve raporlayabilecekleri bir yazılım yazılımın ilk sürümü olması dolayısıyla eksik yanları olabilir ancak sürekli gelişen bir sistem olması kullanıcı için büyük avantaj oluşturuyor, güncel versiyonları ile sürekli hizmete devam ediyoruz.
sitem İnter Base veri tabanı ile güçlendirilmiş kullanıcıya sorun yaratmayacak ve kolay kullanm menüleri ile dalışlarınızı yıllarca saklayabileceğiniz güzel bir program –