Akılsız, Kuran’ı Nasıl Yorumlar e-kitap şeklinde – All programs files download speed and legal

[Dini Programlar » 21.11.2007]

Akılsız, Kuran’ı Nasıl Yorumlar : Harun Yahya’nın yazmış olduğu, pdf formatındaki kitabı en güzel Kur-ân’ı Kerîm’deki bu ayet açıklıyor:
“Andolsun, Biz bu Kur’an’da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp-düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor.” (İsra Sûresi, 41)