Advanced Access Password Recovery access veritabanı şifrelerini ilk haline getirme – Online program game driver download legal and speed

[Şifreleme ve Güvenlik » 30.05.2021]

Advanced Access Password Recovery unutulmuş Access veritabanı-yazılımı şifrelerini kurtarıcı değil, unutulmuş Access veritabanı ve yazılımlarını şifresiz hale (ilk haline) getirmeye yarayan bir yazılımdır. Çoğu kişiler yazılım yapmak için çalışır. Bunu başaran kişilerse yazılımın veritabanına kimsenin erişmemesi için ve yarıda kalan çalışmasına sonradan devam etmek için Access çalışma veritabanına şifre koyar. Problem ise burada başlamaktadır. Eğer konulan şifre unutulursa o kadar emek ve çalışma boşa gitmiş demektir. İşte yazılımda tam burada imdada yetişmektedir. Kullanıcının veritabanına koymuş olduğu şifreyi sıfırlamakta ve ilk şifresiz haline getirmektedir. Yazılıma kayıt olunmadığı sürece yazılım şifrenin ilk üç karekterini göstermekte ancak işlemini yapmamaktadır.

Yazılım son derece basit ve az sayıda işlemle kullanıcı karşısına gelmektedir. Yazılım 5 ana seçenekten oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; Dosya Aç, Şifre Sil, Şifre Değiştir, Kayıt ve Çıkış seçeneklerinden meydana gelmektedir.

– Dosya Aç seçeneği; kullanıcının çalışma veritabanının yerini göstermek için kullanılmaktadır.
– Şifre Sil seçeneği; veritabanının yeri gösterildikten sonra mevcut şifreyi silmek için kullanılmaktadır.
– Şifre Değiştir seçeneği; veritabanının şifresini değiştirmek için kullanılmaktadır.
– Kayıt seçeneği; yazılımın kullanıcı tarafından kayıt olması için kullanılmaktadır. Yazılımın kendiliğinden güncelleme yeteneği mevcuttur.
– Çıkış seçeneği ise; yazılımdan çıkmak için kullanılmaktadır.